Las Americas

søndag, november 14, 2004

En afhaengighedsskabende foeljtonBolivia, 8. november

Du skal have to advarsler, foer du laeser denne artikel til ende. For det foerste kan den goere dig afhaengig af at klikke ind paa hjemmesiden i tide og utide for at se den nyeste udvikling i foeljeton´en. For det andet vil de sidste linjer bringe afsloering om Robins privatliv, der vil overraske og maaske chokere...

Hele dagen havde budt os paa traettende og langsomme grusveje i et meget oede omraade i de lave bjerge oest for Andesbjergene. Hvert eneste sving var fyldt med det fineste strandsand og kunne kun passeres i 1. gear med benene klar til at redde en vaeltende motorcykel. Saa det var et par traette motorcykelrejsende, der for enden af enden af endnu en lille by med endnu en plads, og endnu en skole og endnu en moerk bar, saa en kaede paa tvaers af vejen og et lille hus med "policia" skrevet over doeren.

En netop vaagnet politibetjent tog opgaven med de ankomne danskere meget alvorlig, og fik foert vores rejseplan, koerekorts numre og motorcyklernes nummerplader ind i en kvadreret bog. Naar nu Bolivia havde faaet styr paa de to danskere, lod han han os drage videre. Men Robins nummerplade havde for tredie gang vaeret igennem en kvaernetur i det bagerste off-road daek. Siden han skiftede til et nyt og stoerre daek, har nummerpladen vaeret i overhaengende fare for at blive "fanget", naar han rammer et bump. Denne gang havde den lille canadiske nummerplade ikke kunne staa i mod og var knaekket i begge sider.Frisk beder Robin politimanden om en skruetraekker til at fjerne nummerpladen, men saadan en ligger det lille politihus ikke inde med. En boliviansk 50 centimos moent bliver fundet frem, og pladen fjernet. I Danmark ville en motorcykel uden nummerplade ikke overleve en halv time paa vejen uden at blive stoppet mindst en gang. Her lader det dog ikke til at genere vores soevndrukne repraesentant for ordensmagten.Nummerpladen bliver lagt i en af taskerne, og nu er spoergsmaalet saa, hvor lang tid der gaar, foer Robin maa forklare sig ud af det?Inden vi saetter os op paa cyklerne, siger politimanden ganske svagt "dinero?" til Robin. Robin kigger uforstaaende paa ham og spoerger hvem, der skal have penge. Han ser lidt genert og ydmygt paa Robin og siger, at det skal han. Enten 75 oere eller maaske 4 kroner. Robin siger, at betjenten nok har penge nok, og vi koerer afsted med en skuffet betjent lagt bag os.


AFSLOERING?

Da nummerpladen var taget af, blev Robin pludselig omfavnet af en lille pige, der udbroed: "PAPA!".Han paastaar ellers, at han aldrig har vaeret i Sydamerika foer!
0 Kommentarer:

Send en kommentar

<< Hjem