Las Americas

onsdag, december 15, 2004

Oscar har min kvaern!I dag overlod jeg min kaere motocrykel til Oscar fra shippingfirmaet ude i et nedslidt havneomraade i det vestlige Buenos Aires.Jeg toemte den for benzin, hvor af en stor del havnede paa gulvet og resten i en af Oscars venners bil. Batteri er pillet fra, og cyklen gjort saa lille som mulig. Den bliver pakket i en traekasse i morgen, paa torsdag kommer kassen i en container, og paa mandag staar containeren paa et skib, der forlader byen med kurs mod Hamburg. Den er formentlig i Danmark om en maaned - til stor glaede for hele afgifts-apparatet.

Vores hjemrejse betyder dog ikke, at hjemmesiden gaar helt i staa. Jeg har et par historier og billeder paa lager, som jeg kan faa skrevet, mens jeg aklimatiserer til den danske vinter. Derfor vil der vaere nye (rettere sagt gamle) historier i januar ogsaa.


0 Kommentarer:

Send en kommentar

<< Hjem